• TTF Medlemsinformation september 2019

  TTF Föreningen för Logistik har nått ordinarie pensionsålder och lämnar nu scenen efter 65 år i den svenska logistikbranschens tjänst.

  En enig föreningsstämma beslutade i juni i år att inleda en avvecklingsprocess mot bakgrund av en lång tid av vikande underlag såväl vad gäller medlemsengagemang som deltagande i våra konferenser och seminarier vilket i sin tur inneburit en försvagad ekonomi. Slutsatsen fick bli att föreningen inte längre kan bära sina kostnader och därför måste avvecklas.

  Den därmed avgående styrelsen tackar medlemmarna och alla andra intressenter för den tid som varit och önskar lycka till i logistikens spännande värld!

  Stockholm 2019-09-16

Välkommen till TTF - Forum för Logistik

Aktuellt

 • Föreningen TTF Forum för Logistik håller extra föreningsstämma måndagen den 10:e juni 2019 kl. 14.00 i lokalerna på Warfvinges väg 29 i Stockholm. Ordinarie stämma hölls som framgår av hemsidan den 23:e maj. Styrelsen har efter anmodan från en medlem beslutat aktivera §16 i stadgarna med avsikt att upplösa föreningen. Bakgrunden är vikande marknad med otillräcklig ekonomi som följd. Detta är enda punkt på dagordningen.
 • Beredskapslogistik – OBS seminariet har flyttats till hösten 2019. Mer information publiceras senare.
 • TTF Forum för Logistik avhåller ordinarie föreningsstämma torsdagen 23:e maj 2019 på Warfvinges väg 29 i Stockholm. Dagordning kan utfås på begäran.
 • TTF svarar på remissvar från Stockholms stad – om trafikplanerna. Läs här Stockholms stad AUG17
 • Vill du läsa om våra trendseminarier och trendspaning. Läs här
 • TTF engagerat i YH-utbildning för speditör/Logistiker med miljöprofil

 

 

 

 

TTFs fokusområden

TTF kommer de närmaste åren fokusera arbetet inom följande områden:

UPS
Södertälje hamn
SAS

Flyg
Kombiterminalen
Avlastning

TTF Forum för Logistikens roll i samhället

Logistik är mycket mer än förflyttning och förvaring av varor, det är ständig påverkan av allas vardag 365 dagar om året. Det är också något som engagerar brett inom samhället där såväl politik som näringsliv debatterar i vilken riktning logistik och infrastruktur skall utvecklas. Debatten är ofta starkt polariserad med snävt fokus på det ena eller andra transportslaget, den ena eller andra lösningen. TTF Forum för Logistik utgör en obunden plattform för diskussion och lärande över branschgränserna där multimodaliteten är själva idén.  

Robert Skoog, ordförande TTF

Det här får du som medlem:

Nätverk

TTF ger dig möjlighet att stärka ditt nätverk

Nyheter

Som medlem får du tidningen Transport och Logistik iDag.

Konferenser

Inbjudan till intressanta konferenser som arrangeras av TTF och rabatt på dessa.

Bli medlem redan idag

Medlemsavgiften är 900 kronor per år varav 650 kronor är en serviceavgift, avdragsgill för företaget. Moms tillkommer.

Klicka här