Referat från Säkra godstransporter genom spårbarhet den 7 mars

Trots ett kraftigt manfall pga diverse orsaker samlades drygt 20 personer på GS1 den 7 mars för att lyssna på:

  • Göran Arkler, Transportindustriförbundet som gjorde en sammanställning över säkerhetsaspekterna inom transportnäringen. Klicka för presentation:Göran Arkler
  • Deniss Dobrovolskis, GS1 Sweden, redogjorde för den tekniska strukturen för meddelanden. Klicka för presentation: Deniss GS1
  • Gunnar Ivansson,LearningWell, berättade om sina erfarenheter från hur man med hjälp av RFID-taggar på lastbilar, truckar och järnvägsvagnar skapar kontroll och säkerhet i flödet  flödet av timmer från virkesdepå till bruk. Exemplet från SCA där man kör en pilot. Klicka för presentation: Learning Well Case SCA

Diskussionen efteråt visar att det finns ett intresse och frågan är om man kan tänka sig ha någon motsvarande koll på de vanliga lastbilsflödena längs våra vägar. TTF återkommer i frågan.

 

 

 

 

 

 

 

Tidigare inbjudan nedanför

Godstrafiken på våra vägar ökar och detta i kombination med ökad konkurrens, ökad andel internationell trafik och ökande godsvärden lockar till olika former av brott som drabbar chaufförer, varuägare, transportbolag och försäkringsbolag. I slutändan påverkas vi alla genom högre kostnader. Transparens och informationsdelning effektiviserar hantering av gods, minskar risker och ger kostnadsbesparingar.

Vi inleder med att ge en överblick över de utmaningar som finns inom området för att sedan fokusera på spårbarhet som ett sätt att åstadkomma både kontroll på flödena samt ökad säkerhet för gods, chaufförer och varumärkesägare.

LearningWell kommer att ge oss en insyn i verkligheten och berätta om hur SCA med hjälp av GS1:s standarder har full kontroll över sina transporter och terminalanläggningar vilket även avsevärt ökar säkerheten hos dem.

 

Inledning – Gunnars Schrewelius, TTF och Cecilia Strokirk, GS1 Sweden

Transportnäringens utmaningar för säkrare transporter och spårbarhet – Göran Arkler, Transportindustriförbundet

Full synlighet över din globala varuflödeskedja – Deniss Dobrovolskis, GS1 Sweden

Så jobbar SCA med spårbarhet i realtid – Gunnar Ivansson,LearningWell