Beredskapslogistik – flyttas till hösten 2019

Kriget, krisen och logistiken – nytt datum meddelas senare

De som är lite äldre minns säkert tidigare statsministern Per-Albin Hanssons ord under brinnande världskrig att ”Sveriges beredskap är god” trots att motsatt förhållande definitivt kunde sägas råda. I dagens läge kan man läsa i allehanda media att ansträngningar görs för att stärka landets försvar genom satsningar på den rent militära förmågan men hur står sig samhället i övrigt och då särskilt den allt avgörande logistiken? I ett krigs/krisläge är det viktigare än någonsin att försörjningskedjorna i bred mening fungerar.

Är svenska transport- och logistikföretag införstådda med vilken roll de förväntas spela i en krigssituation, vilka blir kraven? Är svenska myndigheter själva klara över hur man i sådant fall behöver kunna hantera näringslivets transportapparat för att såväl civilsamhälle som det militära skall kunna få nödvändig försörjning av allt från bränsle till välling? Finns det ett tillräckligt robust samband mellan det offentliga och det privata för att Sverige skall kunna fortsätta fungera i krigstid?

För att belysa detta planerar TTF – Forum för Logistik att tillsammans med Freddy Jönsson Hanberg från Insamlingsstiftelsen för totalförsvarsstudier arrangera ett seminarium på temat med deltagare från näringslivet, berörda myndigheter och politiker hösten 2019 med koppling till att den sittande Försvarsberedningen lämnar sin rapport. Även deltagande från såväl NATO som Pentagon har ställts i utsikt.

TTFs medlemmar erhåller 500 kr i rabatt.

Välkommen!