En kilometerskatt för tunga lastbilar och byggnation av Förbifart Stockholm är frågor där regeringen och oppositionen har olika uppfattningar. Det framgick vid ett seminarium den 23 april om Stockholms trafikträngsel som BilSweden arrangerade.

Ordförande i Riksdagens Trafikutskott Anders Ygeman (S) sa att köerna i Stockholm kommer att öka. Personbilstrafiken ökar med 30 procent och lastbilstrafiken ökar med 50 procent. Det behövs mer avgifter på lastbilstrafiken för att dämpa denna ökning. En km-skatt bör införas.

Kollektiva politiker

Det är också ett sätt att se till att de utländska lastbilarna är med och betalar. Infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd (M) sa att en km-skatt på lastbilstrafiken innebär en konkurrensnedsättning för svenskt näringsliv. Det är knepigt att beskatta avstånd i ett land som vårt som är så långt. Beskatta istället det som kommer ut ur avgasröret, en CO2-skatt etc.

Catharina Elmsäter-Svärd sa att frågan om Förbifart Stockholm är höstens sprängstoff. Alliansen har sagt att vi behöver en Förbifart. Alliansen anser också att det behövs en östlig förbindelse. Det innebär att det finns en Ringlinje. Det är naturligt för en stor stad som Stockholm att det finns en Ringlinje. Det är en uppenbar risk att Förbifarten och Ringlinjen inte blir verklighet om oppositionen vinner valet. Och det har redan lagts ner två miljarder kronor på byggnation av Förbifarten. Per Bolund (Mp) ekonomisk politisk talesperson, anser att det inte ska byggas ut någon Ringlinje. Det har inte löst några problem i de städer där det gjorts. Miljöpartiet går till val på att Förbifart Stockholm inte ska byggas.

 

På bilden från vänster Per Bolund (Mp), Catharina Elmsäter-Svärd (M) och Anders Ygeman (S).

Text och bild: Göran Forssén