Långa och tunga fordon

Konferensen hölls på Mantorp Park den 20-21 april och samlade totalt drygt 60 deltagare. I samarbete med ITG (Industritransportgruppen)

 

Ursprungliga program finns här: program

 

Onsdag 20 april

IMG_0210

Efter att Gunnar Schrewelius och Anders Karlsson hälsat välkomna började Wokil Hayder, Volvo Trucks (pres saknas). Han pratade om långa och tunga fordon samt Platooning och berörde ett antal problemställningar kring automatiserade fordon: förarens roll, cybersäkerhet, social acceptans samt standard och regler. De tillämpningar där tekniken kan komma att användas inom en nära framtid är inom hamn och gruvor. I en hamn kan ju ex vis lastbilen åka in själv och hämta/lämna containern medan chauffören pausar.

Fördelen med platooning är det minskade luftmotståndet. Men hur tätt kan man köra (med chaufför i den följande bilen). Med 4 meters mellanrum, 0,3 sek sparar man 7% bränsle.

Att köra långa ekipage genom Europa lite bökigt med olika regler i olika länder.

Den teknik som används är en kombination av GPS, kameror och radar.

Fokus nu är att lära om alla möjliga störningar.

IMG_0225

Helena Kyster-Hansen (klicka på länkat namn för att läsa presentationen) berättade om de olika reglerna som gäller.

IMG_0246

Cem Kizilkaya, Scania Scania Transportlab berättade om Scanias transportlabb och deras bränslesnåla körning (Södertälje – Zwolle) och att bränsle utgör 70% av bilens totalekonomi under en normal livslängd. Han påstod att de lyckades köra på 2,6 liter milen och ända ner till 2,2 lite/mil. Även en liten film finns här:

Enligt Cem ger Platooning en bränslebesparing på 4-12 %.

IMG_0253

Monica och Anders Jonsson,  ARJ berättade om deras satsning på långa fordon för att klara två 40 fots container mellan Skara och Jula.

IMG_0273

Lennart Cider, Volvo Trucks Volvos HCT-projekt L Cider inledde med en optimistisk syn angående CO2. För 30 år sedan hade vi problemet med Freoner som skadade ozonskikten och detta lyckades vi få bukt med. Han berättade också att olycksstatistiken visar att andelen olyckor är vanligast med mindre lastbilar än vanliga 18 metersekipage och allra minst med långa fordon.

Han visade även en kul bild på ett ekipage med 40 st 40 fotscontainrar på trailer. 750 ton och 300 meter långt! Han menade att det inte gav upphov till något som helst slitage (med å andra sidan gick det inte så fort).

Dagen avslutades med en diskussion ledd av Anders Karlsson

IMG_0282

 

På konferensen kunde vi se både Scanias och ARJs långa ekipage

IMG_0243

Torsdagen den 21 april

Anders Karlsson inl.edde

  • Säkerhet vid betongelementtransporter, Mikael Arnudd, vd Mantum Mikael Arnudd Mantum Special/Mantum Logistics
  • Träkonstruktioner på frammarsch – nya möjligheter för specialtransportörer, Anders Josephsson, Sveriges Träbyggnadskansli Anders Josephsson
  • Södras erfarenheter av 74-tonsekipage och av fossilfria lastbilstransporter. Åsa Forss, åkerichef Södras flislastbilar
  • Alternativa bränslen för lastbilar. Johan Améen, Scania Scania – alternativa drivmedel J Amen
  • Volvo Trucks introducerar krypväxel för specialtransportekipage, Jan Strandhede, PR & informationsansvarig, Volvo Trucks Sverige

 

Konferensens innehåll togs fram i samarbete med Anders Karlsson (ITG).