Styrelsen och kansli

Föreningens arbete leds av en styrelse, som väljs för två år i taget. Ett kansli svarar för föreningens administration och operativa verksamhet.

Årsmötet för TTF-Forum för Logistik ägde rum 16 maj 2017 (TTFÅM2017protokoll rev1). Vid mötet valdes följande styrelse:

Robert Skoog, Cognition Consulting AB, ordförande

Göran Arkler, Transportindustriförbundet

Peter Bark, TFK

Magnus Blinge, Chalmers

Anders Karlsson, Mantorp Media & Konferens

Joachim Glassell, Maritimt Forum

Gunnar Schrewelius, Schrewelius Affärsutveckling AB