Styrelsen och kansli

Föreningens arbete leds av en styrelse, som väljs för två år i taget. Ett kansli svarar för föreningens administration och operativa verksamhet.

Extra föreningsstämma för TTF – Forum för Logistik ägde rum tisdag 4 december 2018.  Föredragningslista 181204. Protokoll 181204. Vid mötet valdes följande styrelse:

Robert Skoog, Cognition Consulting AB, ordförande

Peter Bark, TFK – TransportForsK, vice ordförande

Joachim Glassell, Maritimt Forum

Behzad Kordnejad, KTH

Jan Sjöstrand, Sjöstrand & Co

Markus Trautmann, PostNord, suppleant