TTFs årsmöte ägde rum den 16 maj. Ny generalsekreterare valdes.