Sedan ett år tillbaka har TTF letat efter en ny generalsekreterare. Glädjande nog så kände sig Jan Sjöstrand kallad att ta över från och med årsmötet den 16 maj 2018. Jan kommer att göra en del välbehövliga förändringar för att stärka upp TTF inför framtiden.

Större delen av styrelsen kommer också att bytas ut inför hösten.