Efter några år som generalsekreterare och flera år i styrelsen för TTF är det dags för en ny kraft att fortsätta utvecklingen.

Är du sugen på att medverka till att logistiksystemen samverkar bättre, att de olika intressenterna arbetar mer tillsammans och att människorna bakom lyssnar och pratar mer med varandra? Tycker du att det är kul att aktivt verka för detta, synas i debatten och jobba med konferenser, seminarier eller andra mötesformer. Du har ganska fria händer att utforma jobbet. Det innefattar allt från att moderera på konferenser, skriva artiklar, synas i olika medier, själv ordna konferenser etc.

Generalsekreterarjobbet är på ungefär halvtid och kan lämpligen kombineras med andra uppdrag, lämpligen i branschen (så länge uppgifterna inte kolliderar). Uppdraget innebär att du blir VD för TTF service AB och sekreterare i TTF Förening. Ersättning utgår i form av konsultarvode. Arbetsvolymen styr du till stor del själv men man måste nog ”brinna” lite för uppgiften för att det ska fungera och kännas meningsfullt.

Vill du veta mer om jobbet så kontakta Gunnar Schrewelius eller Robert Skoog eller någon annan i styrelsen.