TTF Föreningen för Logistik har nått ordinarie pensionsålder och lämnar nu scenen efter 65 år i den svenska logistikbranschens tjänst.

En enig föreningsstämma beslutade i juni i år att inleda en avvecklingsprocess mot bakgrund av en lång tid av vikande underlag såväl vad gäller medlemsengagemang som deltagande i våra konferenser och seminarier vilket i sin tur inneburit en försvagad ekonomi. Slutsatsen fick bli att föreningen inte längre kan bära sina kostnader och därför måste avvecklas.

Den därmed avgående styrelsen tackar medlemmarna och alla andra intressenter för den tid som varit och önskar lycka till i logistikens spännande värld!

Stockholm 2019-09-16