Vintervägforum 9-10 mars 2016

Lyckad konferens på Quality Hotel Galaxen, Borlänge

Föreläsningarna finns som PDF här nedan

Regeringen syn på framkomlighet på vintervägar, Infrastrukturminister Anna Johansson – inget material.

 • Vintermodellen – Samhällsekonomisk beräkning av vinterkostnader, forskare Fil Dr Göran Blomqvist, VTI1 Vintermodellen
 • Vägväderprognoser för vinterväghållare, Claes Kempe, meteorolog SMHI2 Vägväderprognoser
 • Halkprocessen – Mätning av friktion, Johan Casselgren LTU3 Halkprocessen -Matning av friktion casselgren
 • Salt – vad är det? Kristoffer Bergvall, Marknadschef, Hansson & Möhring – avvaktar deras material
 • Hur saltet verkar ute på vägarna, Johan Wåhlin NTNU (Trondheim)5 hur salt verkar Johan Wåhlin NTNU
 • Miljöaspekten, forskare Fil Dr Göran Blomqvist ,VTI6 miljöaspekten, VTI
 • ROSTMOS, en väg till förbättrad väglagsinformation, Torgeir Vaa, Norges Vegvesento 1 Rostmos
 • Assist – Satellitstyrning av plogar och saltspridare, Andreas Bäckström, verksamhetsutvecklare, SveviaTo 3 ASSIST, Svevia
 • RSI – Road Status Information – Big data inom vinterväghållning, Hawzheen Karim/Dan Eriksson Trafikverket.2 RSI_ dan eriksson trafikverket
 • Synpunkter från ett bärgningsföretag, Tobias Lundberg, AssistancekårenTo 4 assistkårenbilder
 • Snöröj – effekt av klimatförändringarna, verksamhetschef Lars Pettersson, Skellefteå To 5 Skellefteå
 • Ohållbar upphandling, Hampe Moberg, VD, Maskinentreprenörerna To 6 ME Otterborn