Lyckad konferens som vanligt. Betyg drygt 4 på en femgradig skala.

Skedde på Logistics & Distribution på Kistamässan. 

Presentationerna finns här nedan:

Lagerstrategier

  • Kristian Hamberger, grundare, mat.se 
  • Matthias Kettelhoit, CEO Aditro 
  • Niklas Hamberg, Logistikchef Byggmax
  • Arvid Guthed, hamnutvecklingschef, Göteborgs hamn 

Varför lägger man sitt lager på en viss plats? Ett försök till summering är att det beror på dels produktens beskaffenhet (varuvärde, ledtidskrav, volym etc) men också på ”ologiska” faktorer som var chefen bor, tradition, kontakter etc.

Text från tidningen Transportnytt: Mat.se, Byggmax, Babyshop, Dahl och Swedol … Stora lagerdagen, på onsdagen den 21 september, bjöd på en lång lista av företag vars företrädare kunde berätta om de mest avgörande vägvalen.

Det årliga evenemanget Stora lagerdagen – i regi av TTF Forum för logistik, och med Transportnytt som ny medarrangör – hölls i år som konferensdel i anslutning till Stockholms största logistikmässa, Logistics and distribution 2016, på Kistamässan. Mässan startade samma dag i Easyfairs regi och pågår till och med torsdagen.

Valet av lagerort, och av automatiseringslösningar, stod i fokus för programmet – innan det slutligen zoomade in på ett brett kvalitetsutvecklingsprojekt. För det exemplet stod Swedol. Företagets logistikchef Pontus Glasberg berättade om verksamhetens väg från stora leveransstörningar 2012 till dagen efter-leveranser 2016. Metaforen fick bli en kraschad Volvo ombyggd till ny röd sportbil.

Till talarna hörde företrädare från såväl varuägarledet som från tredjepartslogistiker, konsulter och andra aktörer.

Kristian Hamberger berättade om resan för Mat.se, som fick starta eget transportbolag för att det över huvud taget inte fanns tillräckligt med kylbilar hos transportörerna. Med stöd av automatisk ruttplanering varje dygn kan man serva sina kunder inom tidsfönster på en timme.

Matthias Kettelhoit från Aditro Logistics samt Byggmax Niklas Hamberg berättade om sina lokaliseringsbeslut och om varför det teoretiskt bästa läget inte alltid är bäst. Arvid Guthed från Göteborgs hamn berättade om hur en logistikpark med en miljon kvadratmeter lageryta växer fram.

Frågan om lagerautomatisering belystes av bland andra Swecos Anders Anderberg, som försökte sätta fingret på kriterierna för när man bör automatisera lagret. Henrik Peitz på Dahl, Peter Thulin på Babyshop och Anders Holmberg på Schenker Logistics berättade om sina val av olika lösningar, inklusive Autostore och omtalade nya Carrypick.
MA-systems Lars Bäckegren summerade felen som vållar företag sanktionsavgifter för truckbrister.

Lagerautomatisering.

  • Anders Anderberg, Seniorkonsult, Sweco Logistik (när ska man automatisera?)
  • Peter Thulin, Logistics Manager, Babyshop.com (därför valde vi Autostore)
  • Anders Holmberg, Strategic Business Development Manager, Schenker Logistics. (Robotar i 3PL-lager; Carry Pick)
  • Henrik Peitz, Logistikdirektör, Dahl Sverige AB.

Kan nästan summeras på samma sätt som ovan. Produktens beskaffenhet, affärsidé etc styr men också ”fåfänga” och fixa idéer om att man ”vill ha” ett höglager.

Management

  • Lars Bäckegren, MA-system. Trucksäkerhet – Hur säkerställer du att du som logistik- och lagerchef inte åker på sanktionsavgifter?
  • Swedols resa från ”tomma hyllor i butikerna 2012” till ”Dagen efter-leverans 2016”, Pontus Glasberg, Logistikchef på Swedol berättar om hur han lyckades få med sig personalen på en förbättrad servicegrad.

Plats: Kistamässan, i samband med mässan: Logistics & Distribution 2016 som sker 21-22 sept

Konferensen arrangerades tillsammans med: