Trots ett kraftigt manfall pga diverse orsaker samlades drygt 20 personer på GS1 den 7 mars för att lyssna på:

  • Göran Arkler, Transportindustriförbundet som gjorde en sammanställning över säkerhetsaspekterna inom transportnäringen.
  • Deniss Dobrovolskis, GS1 Sweden, redogjorde för den tekniska strukturen för meddelanden.
  • Gunnar Ivansson,LearningWell, berättade om sina erfarenheter från hur man med hjälp av RFID-taggar på lastbilar, truckar och järnvägsvagnar skapar kontroll och säkerhet i flödet  flödet av timmer från virkesdepå till bruk. Exemplet från SCA där man kör en pilot.

Diskussionen efteråt visar att det finns ett intresse och frågan är om man kan tänka sig ha någon motsvarande koll på de vanliga lastbilsflödena längs våra vägar. TTF återkommer i frågan.