Närsjöfart – utvecklingen av kortväga sjötransporter till/från Mälardalen och Stockholmsregionen

Konferensen (TTF i samarbete med Maritimt forum) blev en trivsam tillställning med en bra panel som täckte hela varukedjan inklusive politiken. Några punkter som jag snappade upp under eftermiddagen:

Byggmax transporterar ungefär 110 000 ton, 1/6 del av totala inköpsvolymen (vikt) med fartyg som går till deras lager i bl a Gävle (intressant plats för ett lager men antyder att det är mycket bra returfrakter). Niklas skulle uppskatta större containrar som kan rymma gipsskivor och liknande. Ser en framtid i ännu större kombinationer av sjö, jvg och bil.

SSABs logistikkostnad utgör runt 10% av varuvärdet vilket gör att alla transportpålagor (farledsavgifter, svaveldirektiv etc) slår hårt på lönsamheten. Mycket stora volymer. Ett budskap var att. Kör igång en trafik så vaknar fler varuägare upp och vill vara med. Rickard ansåg att hamnarnas kollektivavtal var otidsenliga och hade väl hoppats få en kommentar av nästa talare på tur.

Stockholms hamn visade bilder på de framtida hamnarna och Johan trodde starkt på fartygets framtid i allmänhet och stockholmsregionens betydelse i synnerhet. 1/3 av Sveriges BNP kommer från ”Storstockholmsregionen”.

Thor shipping trodde på Inland Waterways. Skall testa en slinga i England och trodde att motsvarande pråmtrafik kunde gå mellan Västerås och Norvik. Men då måste avgiftsstrukturen ändras.

K+N såg en stor potential för sjöfart och även att den lokala sjöfarten inom Europa och Nordafrika kommer att öka. Hade uppfattningen att många kunder är ”bekväma” och att de inte orkar med att byta från Lastbil till fartyg (kombination) trots kostnadsbesparingar.

Karin Svensson Smith/Trafikutskottet hade idéer om att det inte räcker med att ha mer fossilfria bränslen (marginell effekt), att ett Bonus-Malus system för fartygsavgifter borde vara intressant och att t ex lotsplikten känns gammeldags (med tanke på den moderna teknik som finns för t ex flyget).

Under diskussionen – som leddes av Joachim Glassell – framkom bl a att man undviker Göteborgs hamn om man kan mtp allt bråk där. I diskussionen framkom ett önskemål om att någon(?) på något sätt(?) ska ta fram info om laster och lastkapacitet så att flöden kan samordnas. Ett annat aber som framkom är att upphandlingsprocesserna ofta är tidspressade och dels ofta uppdelade på resp trafikslag. Svårt att hitta på bra nya kombilösningar då.

Vi vill med detta seminarium lyfta fram utvecklingen när det gäller kortväga sjötransporter till/från Mälardalen och Stockholmsregionen. Det finns en bred politisk ambition inom EU och i Sverige att lyfta över gods från lastbil till båt. Men finns volymerna och frekvensen för att kunna etablera sjötransporter som ett alternativ? Göteborgs Hamn är ett nav för den oceangående sjöfarten, men finns alternativ? Vad gör politikerna för att stimulera överflyttning av gods efter att farleds- och lotsavgifterna höjts? Stämmer det att varuägare och speditörer favoriserar lastbilen på bekostnad av sjöfarten?

Detta är några av de frågetecken som vi tänkte försöka få svar på under en halvdag när vi samlat transportköpare, speditörer, hamnföreträdare och politiker på scenen för en öppenhjärtig diskussion om vart sjöfarten är på väg.

Programmet framtaget i samarbete med Maritimt forum.

Tisdag 16 maj, 

  • Välkomna och bakgrund. Gunnar Schrewelius, TTF och Joachim Glassell, Maritimt Forum
  • Varuägarens behov av närsjöfart, Niklas Hamberg, logistikchef, Byggmax.
  • Sjövägen – en möjlighet eller utopi, Rickard Backlund, Sr Manager Logistics, SSAB Europe.
  • Hållbar infrastruktur. Johan Castwall, vd, Stockholms Hamnar. 
  • Kaffepaus
  • Potential för sjöfarten. Eric Hjalmarsson, vd, Thor Shipping & Transport AB. 
  • Digitalisering och optimering av supply chain på nya kortsjömarknader. Mattias Kellgren, National Seafeight Director och Björn Söderbergh, Kuhne & Nagel. 
  • Minska oljeberoendet genom att styra över vägtransporter till kust- och insjöfart, Karin Svensson Smith, ordförande Riksdagens Trafikutskott.
  • Diskussion