Om TTF

TTF – Forum för Logistik är en ideell sammanslutning inom områdena logistik, materialhantering, infrastruktur, transporter, trafik och förpackningar. Medlemskapet är personligt.
TTF:s huvudsyfte är att främja erfarenhetsutbyte, kompetensutveckling och att verka som opinionsbildare i frågor inom föreningens verksamhetsområden.

Konferens- och serviceverksamheten bedrivs i det helägda dotterbolaget TTF Service AB.

TTF bildades 1954 och medlemsantalet är cirka 400.

Här ingår en diversifierad grupp av medlemmar. Allting ifrån sjöfart, åkerier till shirtstore.se 

Medlemsavgift

Medlemsavgiften är 900 kronor per år varav 650 kronor är en serviceavgift, avdragsgill för företaget. Moms tillkommer.

Studerande vid universitet och högskolor samt pensionärer betalar en medlemsavgift om 250 kronor per år.

Certifierad partner

Aktiva bolag i vår bransch måste vara certifierade enligt ISO 45001 varpå vi erbjuder alla medlemmar rabatterad konsulthjälp, igenom vårt partnerskap med certway.se 

Det är väldigt viktigt inte minst för medarbetarnas säkerhet att de finns tydliga riktlinjer och dokumterade procedurer för arbetsmiljö och säkerhet. 

Så här arbetar TTF

Konferenser, seminarier, frukost- samt lunchmöten och symposier.

Föreningens medlemmar deltar i stor omfattning, ofta aktivt, med föredrag och diskussionsinlägg. TTF har genom åren hållit ett antal seminarier, konferenser, möten och symposier om bland annat:

 • Logistik
 • Transporter med fartyg, flyg, tåg och lastbil.
 • Förråd och lager – terminalutrustning – lastbärare – truckar.
 • Terminaltransporter.
 • Vägar, trafik, vinterväghållning.
 • Transporternas organisation.
 • Informationslogistik.
 • Materialhantering.
 • Transportekonomi och -teknik.
 • Transportforskning.
 • Transportpolitik.
 • Trafiksäkerhet – arbetarskydd.
 • Förpackning – standard, miljöbelastning.
 • Farligt gods, godsskador, svinn.

Vissa konferenser återkommer med bestämda intervaller; bland annat Vintervägforum (vart annat år) och HUB-Forum (varje år).

Nationellt samarbete

Inom ramen för vårt intresseområde samarbetar vi med branschorganisationer, industri-, logistik- och transportföretag samt offentliga organ.

Internationellt samarbete

Tillsammans med Finlands Logistiska Förening (LOGY), Norsk Transport og Logistikkförening (NTLF) och Transportökonomisk Forening i Danmark (TÖF) ingår vi i Nordiska Transportekonomiska Förbundet.